Phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi học sinh quay trở lại trường học

Thứ sáu - 28/01/2022 22:53
Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc Ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quá dịch COVID-19", Công văn 696/BGDĐT-GDTC ngày 04/3-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học; Công văn số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học; Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và việc tố chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục; Công văn số 6666/BYT-MT, ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị; Kế hoạch số 217KH-UBND ngày 04/10/2021 của UBND Thành phố về triển khai công tác Y tế trường học năm học 2021-2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công điện số 22/CĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND Thành phố về việc triển khai các biện pháp tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bản Thành phố;
Thực hiện Công văn số 227/SGDĐT-CTTT-KHCN ngày 25/01/2022 của Sở GDĐT Hà Nội về việc tổ chức hoạt động dạy học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Thực hiện Công văn số 86/GDĐT-THCS ngày 22/01/2022 của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai về việc tổ chức hoạt động dạy học cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện;
Để thực hiện việc cho việc đón học sinh quay trở lại trưởng học tập khi đủ điều kiện và bảo đảm an toàn về công tác phòng chống dịch COVID-19, trường THCS Thanh Cao xây dựng phương án phòng chống dịch COVID-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới, cụ thể như sau:
A. THÔNG TIN CHUNG.
1. Tổng số cán bộ, giáo viên, lao động hợp đồng: 38 người.
2.Tổng số học sinh: 652 HS.
3. Tổng số cán bộ y tế: 01 người.
- Họ và tên: Lê Thị Quyên.
- Số điện thoại: 0984857895.
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp điều dưỡng
4. Cán bộ đầu mối phụ trách công tác phòng, chống dịch tại đơn vị:
- Họ và tên: Nguyễn Đăng Tuấn.
- Số điện thoại: 0982876806
- Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại ngữ.
B. MỤC TIÊU
1.Mục tiêu chung:
Đảm bảo an toàn phòng,chống dịch COVID-19, thực hiện mục tiêu kép hạn chế tác động của dịch bệnh đến hoạt động bình thường của đơn vị.
2. Mục tiêu cụ thể:
- Xây dựng các phương án phòng, chống dịch COVID-19 theo các mức độ nguy cơ.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh hiểu được nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng chống dịch bệnh của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, không giấu dịch, phát hiện và xử lý kịp thời, không để dịch lây lan.
- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh về công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.
- Chủ động phối hợp với Trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã và chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh trong trường.
- Thực hiện đúng nội dung chỉ đạo của cấp trên.
C. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI ĐƠN VỊ.
PHẦN I. PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG DỊCH TRONG ĐIỀU KIỆN BÌNH THƯỜNG MỚI.
I.TRƯỚC KHI HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI:
1) Đối với nhà trường
TT NHỮNG VIỆC CẦN LÀM
I Công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn trường học
1. Tổ chức vệ sinh ngoại cảnh (phát quang bụi rậm, không để nước đọng. các dụng cụ chứa nước phải được đậy kin) và thu gom rác thải.
2 Tổ chức khử khuẩn trường học ít nhất một lần bằng cách phun hoặc lau nền nhà, tường nhà (nếu có thể), tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, lớp học, phòng chức năng.
3 Tổ chức khử khuẩn phương tiện đưa đón học sinh (nếu có) bằng cách
lau: Tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe.
II Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, y tế tại trường học
4 Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và mỗi học sinh có một cốc nước dùng riêng, được vệ sinh sạch sẽ.
5 Đảm bảo mỗi học sinh có 01 khăn mặt, khăn lau tay riêng.
6 Tăng cường thông khi tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ.
7 Bố trí nơi rửa tay có xà phòng và nước sạch.
8 Đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ.
9 Bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý hằng ngày
10 Đảm bảo có đủ xà phòng, dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trưởng học.

11
Bố trí phòng trạm y tế tại trường học với đầy đủ trang thiết bị y tế theo quy định và có phòng riêng để cách ly học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở (trong trường hợp cần thiết).
12 Chuẩn bị khẩu trang y tế để sử dụng cho học sinh, giáo viên, cán bộ. nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, họ, khó thở.

13
Liên hệ với trạm y tế xã phường thị trấn (sau đây gọi chung là trạm y tế xã  hoặc cơ quan y tế địa phương theo quy định để được hướng dẫn, phối hợp xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng, chống dịch tại nhà trường.
III Tập huấn và thông tin tuyên truyền

14
Tập huấn cho giáo viên cán bộ, nhân viên nhà trường về công tác phòng, chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học, cách phát hiện các triệu chứng của bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

15
Tập huấn, hướng dẫn đảm bảo nhân viên y tế trường học thực hiện đúng các hướng dẫn phong, chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường và các việc cần làm của nhân viên y tế theo danh mục hướng dẫn tại mục 2. Phần d của Hướng dẫn này.


16
Nhà trường thông báo cho giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường tự đo nhiệt, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trưởng và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường không được đến trưởng nếu đang trong thời gian cách ly y tế tại nhà hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y té.
17 Thông qua sổ liên lạc điện tử hoặc hệ thống thông tin liên lạc khác (nếu có) để tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ học sinh về các nội dung sau:
a) Các biện pháp bảo về sức khỏe, theo dõi sức khỏe của học sinh và thực hành các biện pháp vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và trở về nhà.
b) Yêu cầu học sinh, cha mẹ học sinh theo dõi nhiệt độ, biểu hiện sốt, ho, khó thở của học sinh trước khi đến trường. Nếu học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Học sinh ở nhà nếu đang trong thời gian cách ly y tế tại nhà hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà sau cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan y tế (yêu cầu bắt buộc).
c) Thông tin cho học sinh, cha mẹ học sinh biết về các biện pháp phòng, chống dịch đã được thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện tại nhà trường để học sinh, cha mẹ học sinh yên tâm.
18 Xây dựng các tờ rơi, áp phích và dán ở những nơi dễ thấy, xây dựng các thông điệp để có thể nhắn tin qua sổ liên lạc điện tử hoặc hệ thống thông tin liên lạc khác (nếu có) cho học sinh, cha mẹ học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như vệ sinh cá nhân và những việc cần làm của học sinh.
IV Phân công thực hiện
19 Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại nhà trường.
20 Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong tổ công tác, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường.
21 Giao nhiệm vụ cho nhân viên y tế trường học làm đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại nhà trường.
22 Thông báo, đề nghị các đơn vị cung cấp các dịch vụ cho nhà trường (thực phẩm, nấu ăn, xe đưa đón học sinh, vệ sinh môi trường…) cam kết đảm bảo thực hiện các dịch vụ an toàn để phòng, chống dịch bệnh.
23 Tăng cường công tác kiểm tra, xây dựng quy định kiểm tra chéo việc thực hiện giữa các lớp, các nhóm, các tổ (khi cần thiết)
24 Phối hợp với cơ sở y tế địa phương tổ chức tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19, phấn đấu đạt 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên.
25 Đăng ký điểm khai báo y tế bằng mã QR để phục vụ công tác khai báo y tế đối với khách đến làm việc.
2) Đối với giáo viên
TT NHỮNG VIỆC CẦN LÀM
1.
Thông qua số liên lạc điện tử hoặc hệ thống thông tin liên lạc khác (nếu có) để gửi thông tin, hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ học sinh về các nội dung sau :
a) Các biện pháp bảo vệ sức khỏe, theo dõi sức khỏe của học sinh và thực hành các biện pháp vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và trở về nhà theo danh mục những việc cần làm của học sinh.
b) Yêu cầu học sinh, cha mẹ học sinh theo dõi nhiệt độ, biểu hiện sốt, ho, khó thở của học sinh trước khi đến trường. Nếu học sinh có biểu hiện
sốt, ho, khó thở thì học sinh nghỉ ở nhà thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Học sinh nghỉ ở nhà nếu học sinh đang trong thời gian cách ly y tế tại nhà hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà sau cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan y tế (yêu cầu bắt buộc)
c) Thông tin cho học sinh, cha mẹ học sinh biết về các biện pháp phòng, chống dịch đã được thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện tại nhà trường .
d) Tổ chức đón nhận học sinh tại công trường (không  để cha mẹ học
sinh vào trường khi đón học sinh).
2 Phối hợp và liên hệ chặt chẽ với cha mẹ học sinh để theo dõi sức khỏe học sinh.
3 Chủ động đăng ký tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19 bảo đảm được
tiêm đủ 03 mũi.
4 Giáo viên tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.
Giáo viên không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly y tế
tại nhà hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà sau cách ly y tế theo yêu cầu của
cơ quan y tế.
3) Đối với học sinh
TT NHỮNG VIỆC CẦN LÀM
1 Thường xuyên súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng.
2 Giữ ấm cơ thể
3 Tăng cường tập thể dục.
4 Ăn chín, uống chín và đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng.

5
Thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng vào các thời điểm trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi đi chơi, đi học về nhà, sau khi tiếp xúc với vật nuôi, khi tay bẩn (Hạn chế tiếp xúc với các vật nuôi. động vật hoang dã)
6 Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi(tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hồ
hấp).
Vứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay.
7 Không đưa tay lên mắt, mũi miệng.
8 Không khạc, nhổ bừa bãi.
9 Giữ nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng, sử dụng quạt, không sử dụng điều hòa.
10 Bỏ rác đúng nơi quy định.
11 Tự theo dõi sức khỏe bằng cách: phụ huynh hỗ trợ kiểm tra thân nhiệt cho con. Nếu có sốt, ho, khó thở thì báo ngay cho nhà trưởng (Giáo viên chủ nhiệm, nhân viên y tế nhà trường), nghỉ học ở nhà để theo dõi sức khỏe và đeo khẩu trang, đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.
12 Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho, khó thở.
13 Tiêm đủ 2 mũi vacxin đối với học sinh đủ 12 tuổi trở lên
II. KHI HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI:
1) Đối với nhà trường
TT NHỮNG VIỆC CẦN LÀM
I Công tác tổ chức
1 Bố trí người đón và giao nhận học sinh tại công trường.

2
Quy định và hướng dẫn nhân viên bảo vệ nhà trường thực hiện các nội. dung theo danh mục “Những việc nhân viên bảo vệ nhà trường cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19".
3 Quy định và hướng dẫn giáo viên thực hiện các nội dung theo danh mục "Những việc giáo viên cần làm khi học sinh đi học trở lại để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
4 Quy định, thông báo giáo viên hướng dẫn học sinh, cha mẹ học sinh thực hiện các nội dung theo danh mục "Những việc học sinh cần làm từ nhà
để phòng, chống dịch bệnh Covid-19" và "Những việc học sinh cần làm khi học sinh đi học trở lại để phòng, chống dịch bệnh Covid-19".
5 Không tổ chức các hoạt động tập thể, tham quan thực tế, dã ngoại.
6 Thứ hai hàng tuần tổ chức chào cờ tại lớp học.
7 Bố trí giờ vào lớp, giải lao, tan học xen kẽ giữa các khối lớp
II Công tác khử khuẩn vệ sinh trường, lớp học.
8 Mỗi ngày một lần, sau giờ học, nhà trưởng tổ chức vệ sinh, khử khuẩn nền nhà, tường nhà (nếu có thể), bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, lớp học, phòng chức năng.
9 Mỗi ngày hai lần, sau giờ học buổi sáng và cuối ngày, nhà trường tổ chức lau khử khuẩn tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can.
10 Mỗi ngày một lần, nhà trường tổ chức dọn vệ sinh, lau rửa, khử khuẩn khu vực rửa tay, nhà vệ sinh.
11 Hạn chế sử dụng các đồ chơi, dụng cụ học tập bằng các vật liệu không
khử khuẩn được.
12 Đối với các phương tiện đưa đón học sinh (nếu có). Trước, sau mỗi chuyến đưa, đón học sinh, tiến hành lau khử khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe.
13 Bồ trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý hàng ngày.
14 Trong trường hợp có học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ hoặc có xét nghiệm dương tính với Covid-19 thì nhà trưởng phải thực hiện khử khuẩn theo khuyến cáo và hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương.
15 Kiểm tra hằng ngày và bố trí đầy đủ xả phòng, dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học.
III Theo dõi, chăm sóc, giám sát và xử lý các vấn đề sức khỏe tại trường.
16 Phân công nhân viên y tế trường học thường trực y tế, phòng, chống
dịch trong suốt thời gian học sinh có mặt ở trường.
17 Đảm bảo nhân viên y tế trường học thực hiện đúng các hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trưởng theo quy định.
18 Xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch, kiểm tra hằng ngày và bổ sung kịp thời trang thiết bị y tế theo quy định tại phòng trạm y tế nhà trường.
19 Quy định nhân viên y tế trường học liên hệ thưởng xuyên với trạm y tế xã phường thị trấn hoặc cơ quan y tế địa phương theo quy định để được hướng dẫn và hỗ trợ.
IV Công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo.

20
Nhà trường/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường.
21 Nhà trưởng/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phân công cán bộ kiểm tra, giám sát việc giáo viên, nhân viên y tế thực hiện các nội dung theo từ danh mục “Những việc giáo viên cần làm khi học sinh đi học trở lại để phòng, chống dịch bệnh Covid-19" và “Những việc nhân viên y tế cần làm khi học sinh đi học trở lại để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

                                                  
22 Nhà trưởng/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phân công cán bộ kiểm tra, giám sát việc thực hiện khử khuẩn và vệ sinh môi trường trường, lớp, phương tiện vận chuyển học sinh (nếu có).
23 Tổ công tác tổng hợp báo cáo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của nhà trường hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng và thông báo cho Lãnh đạo nhà trường để biết và có các biện pháp xử lý kịp thời.
2) Đối với giáo viên.
TT NHỮNG VIỆC CẦN LÀM
1 Đón và giao nhận học sinh.
2 Hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở học sinh rửa tay với nước sạch và xà phòng trước khi vào lớp.
3 Ngày đầu tiên khi học sinh đi học trở lại: Trước khi vào tiết học đầu tiền, giáo viên chủ nhiệm thông báo quy định, phát cho học sinh tờ danh mục “Những việc học sinh cần làm tại trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19" và hướng dẫn cho học sinh thực hiện đúng cách.

4
Hằng ngày, trước khi vào mỗi tiết học, giáo viên điểm danh và hỏi học sinh xem có cảm thấy sốt, ho, khó thở, mệt mỏi không. Nếu có, giáo viên hướng dẫn hoặc đưa ngay học sinh  đến phòng  y tế nhà trường để được kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời.
5 Khi giáo viên có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến ngay phòng y tế nhà trường để được kiểm tra, theo dõi, cách ly. Nhân viên y tế nhà trường thông báo ngay cho trạm y tế xã, cơ quan quản lý, đồng thời cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách cho giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường nêu trên.
6 Giáo viên tham gia công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường và phòng. chống dịch bệnh Covid-19 theo sự phân công của nhà trưởng
3) Đối với học sinh
TT NHỮNG VIỆC CẦN LÀM
1 Thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng vào các thời điểm: Trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn.
2 Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi (tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hồ hấp).
Vứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay.
3 Không đưa tay lên mắt, mũi miệng.
4 Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như: Cốc, bình nước, khăn mặt, khăn lau tay, gối, chăn..
5 Không khạc, nhổ bừa bãi.
6 Bỏ rác đúng nơi quy định.
7 Nếu có sốt, ho, khó thở thì báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm.
 
 

4)Đối với nhân viên y tế trường học
TT NHỮNG VIỆC CẦN LÀM
1 Liên hệ với trạm y tế thị trấn hoặc cơ quan y tế địa phương theo quy định để được hướng dẫn, phối hợp xây dựng kế hoạch và hỗ trợ triển khai công tác phòng, chống dịch tại nhà trường.
2 Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường thành lập Ban Chỉ đạo phòng,chống dịch bệnh COVID-19 tại nhà trường và phân công  chức năng nhiệm vụ của từng thành viên.
3 Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường trong trường học, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường.
4 Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường để ra thông báo, mẫu cam kết giữa các đơn vị cung cấp các dịch vụ (thực phẩm, nấu ăn, xe đưa đón học sinh, vệ sinh môi trường) và nhà trường nhằm đảm bảo thực hiện các dịch vụ an toàn để phòng, chống dịch bệnh.
5 Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trưởng bố trí phòng trạm y tế tại trường học với đầy đủ trang thiết bị y tế theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5, 2016 quy định về công tác y tế trưởng học và bố trí khu riêng để cách ly học sinh, giáo viên, cản bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở (trong trường hợp cần thiết).
6 Hằng ngày kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các giáo viên, học sinh từng lớp, nhân viên vệ sinh, khử khuẩn môi trường, những người cung cấp dịch vụ thực hiện theo danh mục những việc cần làm.
7 Phối hợp với giáo viên để theo dõi sức khỏe học sinh, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp có biểu hiện sốt, họ, khó thở, mệt mỏi và lập sổ theo dõi.
8 Khi phát hiện học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đưa đến phòng y tế ngay để kiểm tra, theo dõi, cách ly và thông báo ngay cho trạm y tế cấp xã, cơ quan quản lý và cha me học sinh. Nhân viên y tế mặc đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân theo quy định và có trách nhiệm cung cấp khẩu trang y tế ,hướng dẫn sử dụng khẩu trang đúng cách cho đối tượng nêu trên.
9 Kiểm tra hằng ngày và báo cáo Lãnh đạo nhà trường bổ sung kịp thời trang thiết bị y tế theo quy định tại phòng y tế nhà trường.

10
Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường.

11
Tổng hợp báo cáo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID -19 của nhà trường hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng cho Lãnh đạo Nhà trường/ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
 
5) Đối với nhân viên bảo vệ nhà trường
TT NHỮNG VIỆC CẦN LÀM
1 Không cho học sinh ra khỏi trường trong giờ học.
2 Không cho những người không có nhiệm vụ vào trường.
3 Khi khách đến trường nhân viên bảo vệ phải thực hiện những việc sau:
a) Báo với Lãnh đạo nhà trường.
b) Ghi lại tên, địa chỉ đơn vị công tác/nơi ở, số điện thoại liên lạc, ngày giờ ra vào trường và tên cán bộ của nhà trường làm việc với khách; hướng dẫn khách đến đúng phòng cần làm việc, không được đi vào các khu vực khác không cần thiết
4 Khi nhân viên bảo vệ có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến ngay phòng y tế nhà trường để được kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời.


5
Nhân viên bảo vệ nhà trường tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe, đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Nhân viên bảo vệ nhà trưởng không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.
6) Đối với các trường hợp có biểu hiện sốt, họ, khó thở tại trường học
TT NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

1
Đưa người nghi ngờ đến khu cách ly riêng trong phòng y tế hoặc khu vực do nhà trường bố trí. Hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 01 mét với những người khác.


2
Nhân viên y tế đeo khẩu trang y tế, găng tay, sử dụng trang phục y tế (trang phục y tế này phải được thay trước khi ra khỏi phòng y tế hoặc khu vực cách ly và giặt sạch với chất tẩy rửa hoặc xà phòng trước khi dùng lại, không giặt chung với các đồ vải khác). Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách cho người nghi ngờ.


3
Khai thác tiền sử tiếp xúc của người nghi ngờ :
- Đối với học sinh : mời cha mẹ hoặc người đỡ đầu đến trường để phối hợp hỏi tiền sử tiếp xúc dịch tễ và thực hiện các hiện pháp xử lý.
- Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên thì hỏi trực tiếp : Hỏi tiền sử tiếp xúc dịch tễ và cách xử trí:
+Trong vòng 7 ngày trước đó có đi về từ vùng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế (cả trong và ngoài nước), nêu địa điểm cụ thể nếu có.
+ Trong vòng là ngày có tiếp xúc gần (sống cùng nhà, học cùng lớp, sinh hoạt chung, làm việc cùng phòng, tiếp xúc trực tiếp trong khoảng cách <1-2m, di chuyển trên cùng phương tiện, (-) với những người đi về từ vùng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, người nghi ngờ hoặc xét nghiệm có dương tính với COVID-19.
4. Nếu không có cả hai yếu tố tiếp xúc dịch tễ nêu trên thì thực hiện tiếp
theo Mục 4.
+ Nếu có một trong hai yếu tố tiếp xúc dịch tễ nêu trên thì thực hiện tiếp theo Mục 5.
- Tham vấn ý kiến cầu cán bộ y tế xã  hoặc đơm vị y tế địa phương theo quy định để khẳng định về tiền sử tiếp xúc dịch tễ. Nếu cần thiết mời cán bộ y tế khu vực, tuyến quận, huyện, thị xã tuyến Thành phổ đến hỗ trợ4
Xử trí sau khi hỏi tiền sử tiếp xúc dịch tễ.
Trường hợp người nghi ngờ không có yếu tố tiếp xúc dịch tễ thì xử lí như sau:
- Điều trị các triệu chứng sốt, ho, khó thở. Nếu cần thiết thì nhân viên y tế trường học đưa giáo viên, học viên hoặc phối hợp với cha mẹ đưa học sinh đến cơ sở y tế gần nhất để xử lý kịp thời.
- Ghi lại các thông tin vào sổ theo dõi sức khỏe học sinh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của liên Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác y tế trường học (mẫu sổ theo dõi sức khỏe).  


5
Trường hợp người nghi ngờ có yếu tố tiếp xúc dịch tế:
- Thông báo cho y tế địa phương để phối hợp xử lý khi có trường hợp người nghi ngờ có yếu tố tiếp xúc dịch tễ, người có biểu hiện sốt, ho, khó thở tại trường học.
- Đưa HS đến Phòng cách ly số 1( Tại khu D, tầng 1) nếu số lượng dưới 02 HS. Nếu phát hiện là F0, F1 thì cách ly tại chỗ; sau đó báo cơ quan y tế đến thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sau đó vận chuyển đến cơ sở y tế để cách ly và điều trị.
- Đưa HS đến Phòng cách ly số 2,3 nếu số lượng quy trên 03 HS có yếu tố tiếp xúc dịch tễ, người có biểu hiện sốt, ho, khó thở tại trường học.
- Thông tin tới cơ quan y tế để được hỗ trợ chăm sóc HS. Vận chuyển đến cơ sở y tế để cách ly và điều trị nếu cần.
- Cán bộ y tế trường học phối hợp với trạm y tế thị trấn hoặc cơ quan y tế có thẩm quyền tại địa phương để đưa học sinh giáo viên đến cơ sở y tế theo quy định để cách ly và điều trị. Việc vận chuyển học sinh giáo viên nêu trên phải thực hiện đúng theo quy định về phòng chống lây nhiễm.

6
Các biện pháp xử lý tại nhà trường :
- Đối với trường hợp có tiếp xúc gần hoặc trường hợp có liên quan khác thì thực hiện theo hưởng dẫn của cơ quan y tế có thẩm quyền tại địa phương.
- Thông báo cho toàn thể giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh cho học sinh nghỉ học ngay cho đến khi nhà trường có thông báo mới.
- Khử khuẩn môi trường thực hiện khử trùng và xử lý môi trường ở dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
7) Yêu cầu đối với phòng khu vực cách ly
TT NHỮNG VIỆC CẦN LÀM
1 Do trường không có phòng có phòng vệ sinh khép kín nên ưu tiên chọn 01 phòng 24m2 khu D và 2 phòng tầng 1 mỗi 42 m2 khu dãy nhà bộ môn 3 tầng.  ( phòng lớp 9A, 9B).

2
Đảm bảo thực hiện phòng chống lây nhiễm bằng việc thực hiện vệ sinh thông khí, không dùng điều hòa; hàng ngày lau rửa nền nhà, tay nắm của và bề mặt các đồ vật trong phòng bằng các dung dịch sát khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường. Đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ.
3 Tại cửa phòng bố trí nơi rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh để thuận tiện sử dụng.

4
Bố trí thùng đựng chất thải có nắp đậy. Thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng của người cách ly vào thùng dựng chất thải. Đối với trường hợp có yếu tố tiếp xúc dịch tễ thì thu gom, vận chuyển và xử lý như chất thải lây nhiễm theo hướng dẫn của trạm y tế cấp xã; thu gom các rác thải sinh hoạt khác vào thùng đựng rác thải thông thường.
5 Đảm bảo trang thiết bị y tế cơ bản theo quy định.

6
Có nội quy khu vực cách ly: hạn chế tối đa những người không phân sự vào khu vực cách ly đảm bảo an ninh, an toàn; không tổ chức ăn uống tập trung trong khu vực cách ly; cung cấp suất ăn cho người được cách ly và đảm bảo an toàn thực phẩm.

PHẦN II. PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG DỊCH KHI CÓ CÁC TRƯỜNG HỢP NGHI MẮC, F0, F1, F2.
1.Phương án khi có trường hợp nghi mắc tại đơn vị:
Khi phát hiện người lao động có một trong các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... tại nơi làm việc thì thực hiện theo các bước sau:
- Thông báo cho Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch, tổ an toàn Covid của đơn vị
- Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách
- Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét với những người khác.
- Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi từ khu vực có trường hợp nghi ngờ đến phong cách ly tạm thời. Luồng lối đi được phân như sau:
+ Nếu trường hợp nghi mắc ở lớp thuộc khu vực 2 tầng: đưa ra khỏi lớp và đi theo cầu thang giữa xuống thẳng sân trường và tiến về phòng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19.
+ Nếu trường hợp nghi mắc thuộc khu vực tầng 1: đưa ra khỏi lớp và đi thẳng từ sân trường tiến về phòng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19.
- Hướng dẫn trường hợp nghi ngờ di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly tạm thời. Khi đi thì người dẫn đường đi trước, người nghi ngờ mắc đi theo sau, đảm bảo dãn cách 02 m.
- Gọi điện thoại cho đường dây nóng của Sở Y tế hoặc của Bộ Y tế (số điện thoại 1900 9095) hoặc cơ quan y tế (trạm y tế xã : 0335362986. Phạm Thị Thu Huyền - Trạm trưởng) theo quy định của địa phương để được tư vấn, xét nghiệm SARS-CoV-2 và nêu cần thì đưa đến cơ sở y tế để được khám và điều trị.
- Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển trường hợp nghỉ mắc đen cơ sở y tế.
- Cập nhật thông tin tình hình sức khỏe của người lao động.
- Tổ Covid của nhà trường lập danh sách người tiếp xúc và thực hiện khử khuẩn tại nơi làm việc khi cơ quan y tế yêu cầu.
- Căn cứ yêu cầu của cơ quan y tế địa phương hoặc Kết quả xét nghiệm SARS COV-2 để quyết định bố trí, sắp xếp công việc phù hợp.
2. Phương án khi có trường hợp F1 tại đơn vị.
2.1 Khi nhận được thông tin có trường hợp F1 tại đơn vị.
- Thông báo cho Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn COVID của đơn vị.
- Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách
- Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét với những người khác.
- Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi từ khu vực có F1 đến phong cách ly tạm thời.
+ Nếu F1 ở lớp thuộc khu vực 2 tầng: đưa F1 ra khỏi lớp và đi theo cầu thang giữa xuống thẳng sân trường và tiến về phòng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19.
+ Nếu F1thuộc khu vực  tầng 1: đưa F1 ra khỏi lớp và đi xuống sân trường và tiến về phòng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19.  
- Hướng dẫn F1 di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly tạm thời. Khi đi thì người dẫn đường đi trước, F1 đi theo sau, đảm bảo dãn cách 02 m.
- Thông báo cho toàn thể người lao động đang có mặt tại đơn vị thông tin chính xác, không để xảy ra hoàng mang, lo lắng với người lao động; yêu cầu người lao động nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5k, không di chuyển khỏi vị trí làm việc.
- Thông báo cho đơn vị đã được phân công (tổ covid của nhà trường) chịu trách nhiệm khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến F1, hoặc chờ hướng dẫn khử khuẩn của cấp trên.
- Khi kết quả xét nghiệm RT-PCR của trường hợp F1 âm tính thì cơ quan y tế địa phương đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định.
2.2. Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương.
a) Đưa trường hợp F1 đi cách ly y tế theo quy định..
b) Rà soát toàn bộ người lao động trong đơn vị theo danh sách quản lý (số có mặt, số vắng mặt, số đang nghỉ, số đang đi công tác và các trường hợp khác).
c) Khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp F2 thông qua dữ liệu khai báo y tế bằng quét mã QR điểm kiểm dịch, lịch công tác, lịch họp, camera giám sát, thông tin từ cán bộ quản lý, F1…
- Cơ quan y tế địa phương phải thông báo ngay cho cơ quan y tế trường hợp F2 ở/lưu trú để tiến hành cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú theo quy định.
- Đối với những trường hợp F2 đang có mặt tại đơn vị thông báo và yêu cầu các trường hợp này tư cách ly tại nhà/nơi lưu trú và thông báo với cơ quan ytế cấp xã nơi ở/lưu trú.
- Đối với những trường hợp F2 đang đi công tác tại địa phương khác hoặc những trường hợp F2 không có mặt tại đơn vị: thông báo bằng điện thoại, tin nhắn và yêu cầu tự cách ly tại nơi lưu trú; yêu cầu các trường hợp F2 thông báo với cơ quan y tế cấp xã nơi đang ở lưu trú để phối hợp thực hiện các quy định phòng, chống dịch;
2.3. Bộ phận y tế Tổ chức hành chính Văn phòng của đơn vị.
Phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm y tế cấp huyện triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho những người lao động có nguy cơ theo yêu cầu của cơ quan y tế.
2.4. Xử tri đối với các trường hợp F2 khi có kết quả xét nghiệm của trường hợp F1.
- Kết quả xét nghiệm âm tính thì cơ quan y tế địa phương đánh giá nguy cơ, dịch tế để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định, toàn bộ đơn vị được tiếp tục hoạt động bình thường. tăng cường thực hiện 5K và sự kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại đơn vị
- Kết quả xét nghiệp dương tính thì thực hiện như Phần 1.
3. Phương án có trường hợp F2 tại đơn vị.
- Thông báo cho Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn COVID của đơn vị.
- Phối hợp với cơ quan y tế địa phương để lấy mẫu xét nghiệm cho F2 (nếu được yêu cầu)
- Hướng dẫn cho F2 về cách ly tại nhà nơi lưu trú và chờ kết quả xét nghiệm của F1;
- Liên lạc với y tế địa phương về kết quả xét nghiệm của F1.
+ Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì cơ quan y tế địa phương đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe, trong 14 ngày theo quy định, thực hiện 5K.
+ Kết quả xét nghiệm dương tính thể thực hiện như phần 2.1
PHẦN III. PHƯƠNG ÁN KHI CÓ CÁC TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19 TẠI ĐƠN VỊ.
1. Phát hiện có các trường hợp F0 qua xét nghiệm sàng lọc định kỳ tại đơn vị.
- Kích hoạt ngay các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19.
- Thông báo và phối hợp với cơ quan y tế địa phương để triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
- Thủ trưởng đơn vị trên cơ sở ý kiến của cơ quan y tế địa phương và quyết định phong tỏa tạm thời toàn bộ đơn vị hoặc từng tầng/ khu vực làm việc/ phòng/ vị trí làm việc có F0 để phục vụ cho việc truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.
- Thông báo cho các trường hợp F0 và yêu cầu không tự ý di chuyển, không tiếp xúc với người xung quanh, đeo khẩu trang y tế và chờ được hướng dẫn, xử trí.
- Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi. Hướng dẫn cho ca bệnh di chuyển theo lối đi đã được phân luồng vào đến phòng cách ly.
- Thông báo cho đơn vị/cá nhân đã được phân công chịu trách nhiệm khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến ca bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
- Thông báo cho toàn thể người lao động đang có mặt tại đơn vị không tự ý di chuyển, nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K; không để xảy ra hoang mang, lo lắng với người lao động.
- Phân nhóm và bố trí riêng khu vực cho các trường hợp F1 (tách các trường hợp có cùng vị trí làm việc và nguy cơ tiếp xúc trong nhóm F1), F2 để chuẩn bị cho việc lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định.
- Sau khi thực hiện vệ sinh khử khuẩn đơn vị tiếp tục hoạt động bình thưởng kể từ ngày hôm sau.
2. Phát hiện có các trường hợp F0 tại đơn vị thông qua xét nghiệm
Xử lý như mục 1, phần III và xử trí đối với F1, F2 như phần II của kế hoạch.
3. Phát hiện có các trường hợp F0 là người lao động của đơn vị thông qua xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng.
3.1. Trường hợp F0 đang có mặt tại đơn vị:
Xử lý như Mục I, Phần III và xử trí đối với F1 và F2 như phần II của kế hoạch.
3.2. Trường hợp F0 không có mặt tại đơn vị:
Phối hợp với cơ quan y tế các địa phương có liên quan tiến hành rà soát các trường hợp F1, F2 tại đơn vị để cách ly y tế và xử lý như Phần II của kế hoạch.
Trong trường hợp cần giải đáp thắc mắc đề nghị liên hệ theo đường dây nóng của Sở y tế Hà Nội: 0969082115 và 0949396115.
Nơi nhận:
- PGD (để b/cáo);
- Thành viên BCĐ; CB, GV, NV (để t/hiện);
- Lưu VT, YT.
 
                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                     Nguyễn Đăng Tuấn
 
 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN DỊCH COVID-19
I. Mức đánh giá và độ an toàn của trường học:
- Mỗi tiêu chỉ được đánh giá ở 2 mức: đạt và không đạt. Số tiêu chỉ đạt càng nhiều, thì mức độ an toàn càng cao, trường học càng an toàn, ngược lại số tiêu chí không đạt càng nhiều thì mức độ an toàn cũng thấp, trường học càng không an toàn.
2. Phương pháp đánh giá và xếp loại mức độ an toàn:
- Đánh giá lần lượt theo từng tiêu chí, các tiêu chí đạt khi và chỉ khi các nội hàm của tiêu chí đều đạt.
- Xếp loại mức độ an toàn
a) Đạt từ 12 tiểu chỉ trở lên, trong đó phải có các tiêu chỉ 4, 5, 8, 11, 12 được đánh giá mức đạt thị trường học được đánh giá đạt mức độ: Thực hiện tốt, trường học an toàn. Khuyến nghị: Thường xuyên kiểm tra để duy trì các tiêu chỉ dat.
b) Đạt từ 8 đến II tiêu chí, trong đó phải có các tiêu chỉ 4, 5, 8, 11, 12 được đánh giá mức đạt thì trường học được đánh giá đạt mức độ: Thực hiện khá, trường học an toàn, được phép hoạt động và cho học sinh đi học trở lại, nhưng phải kiểm tra định kỹ để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí không đạt
c) Đạt từ 7 tiêu chí trở xuống, trường học được đánh giá đạt mức độ Thực hiện chưa tốt, trường học không an toàn và không được phép hoạt động.
PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC ĐÓN HỌC SINH TẠI CỔNG TRƯỜNG
TT Họ và tên Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lê Thị Quyên 7h00’          
2 Nguyễn Thị Hương 7h15’          
3 Nguyễn Thị Ngọc Ánh   7h00’        
4 Nguyễn Thị Kim Thu   7h15’        
5 Nguyễ Thị Vân Anh     7h00’      
6 Nguyễn Thị minh Đức     7h15’      
7 Hoàng Thị Mai Tuyết       7h00’    
8 Nguyễn Duy Tài       7h15’    
9 Lê Thị Quyên         7h00’  
10 Nguyễn Thị Hương         7h15’  
11 Nguyễn Thị Vân Anh           7h00’
12 Nguyễn Thị Minh Đức           7h15’
Nhiệm vụ của các đ/c trực đón học sinh tại cổng trường: Đo thân nhiệt cho học sinh, giáo viên, nhân viên, giúp học sinh sát khuẩn tay nhanh, hướng dẫn học sinh đi vào lớp.
 

Nguồn tin: THCS Thanh Cao

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Vun đắp ước mơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây